MVR烧结风机性能表SJ1400-1.12

       MVR配套风机AI550-1.2008/0.9969技术说明,MVR配套风机AI600-1.0835/0.8835技术说明,MVR配套风机AI640-1.1934/0.9734技术说明,离心鼓风AI645-1.2532/1.0332技术说明,MVR配套风机AI670-0.8464/0.6934技术说明,MVR配套风机AI181-1.2345/0.9796技术说明,MVR配套风机AI400-1.0647/0.8247技术说明,MVR配套风机AI450-1.195/0.991技术说明,MVR配套风机AI450-1.1959/0.8459技术说明,MVR配套风机AI500-1.0605/0.8105技术说明,MVR配套风机AI525-1.2509-1.0215技术说明,煤气加压机AI(M)185-1.1043/1.0227技术说明,煤气加压机AI(M)210-1.2236/0.9585技术说明,煤气加压机AI(M)220-1.234/1.06技术说明,煤气加压机AI(M)300-1.153技术说明,煤气加压机AI(M)350-1.245/1.03技术说明,煤气加压机AI(M)500-1.26/1.06技术说明,,煤气加压机AI(M)530-1.245/1.03技术说明,煤气加压机AI(M)530-1.2035/1.03技术说明,硫酸MVR配套风机AI340-1.2651/0.9082技术说明,硫酸MVR配套风机AI380-1.26/0.91技术说明,硫酸MVR配套风机AI400-1.1688/0.8188技术说明,硫酸MVR配套风机AI400-1.2351/0.8851技术说明,硫酸MVR配套风机AI450-1.1959/0.8459技术说明,硫酸MVR配套风机AI500-1.231/0.891技术说明,硫酸MVR配套风机AI500-1.0408/0.7308技术说明,硫酸MVR配套风机AI505-1.0347/0.9327技术说明,硫酸MVR配套风机AI575-1.29/0.933技术说明,煤气加压机AI(M)270-1.124/0.95技术说明,MVR配套风机AI600-1.1/0.9技术说明,MVR配套风机AI600-1.255技术说明,MVR配套风机AI600-1.0835/0.8835技术说明,MVR配套风机AI600-1.2282/1.0282技术说明,MVR配套风机AI600-1.2677/1.0277技术说明,MVR配套风机AI600-1.2677/1.0277(汽轮机)技术说明,MVR配套风机AI630-1.4技术说明,MVR配套风机AI645-1.2532/1.0332技术说明,
去风机厂主页 MVR硫酸风机 MVR脱碳风机 MVR立窑风机 MVR造气风机 MVR煤气风机 MVR大流量风机 MVR引风机 去风机厂主页
MVR选矿风机 MVR高炉风机 MVR污水处理 MVR配套风机 MVR通用风机 MVR小流量风机 MVR送风机
 

***下一页***

MVR在腌制行业使用

MVR在冶金行业使用

MVR在树脂行业使用

MVR配套压缩机

MVR在化肥行业使用

MVR在农药行业使用

MVR在制药行业使用

MVR配离心压缩机

MVR专用设备鼓风机

MVR在硫酸行业使用

MVR在电厂行业使用

MVR在发酵行业使用

MVR在锂电行业使用

MVR在工业污水处理

MVR在高盐污水处理

MVR在造纸行业使用

MVR在硝酸钠结晶

MVR在处理钻井废水

MVR在有机杂盐废水

MVR在硫酸铵生产

MVR在环氧树脂废水

MVR在甲酸钙结晶

MVR在硫酸铝结晶

MVR在硫酸钠结晶

MVR在氯化铵结晶中

MVR在各种盐类结晶

MVR在炼油废水处理

双剑风机上一页←,高压MVR配套风机C560-2.25风机性能表,高压MVR配套风机C560-2.28风机性能表,高压MVR配套风机C560-2.3风机性能表,高压MVR配套风机C560-2.4风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-1.35风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-1.5风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-1.7风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-1.8风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-2风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-2.15风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-2.25风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-2.28风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-2.3风机性能表,湖北高压MVR配套风机C570-2.4风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-1.35风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-1.5风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-1.7风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-1.8风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-2风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-2.15风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-2.25风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-2.28风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-2.3风机性能表,湖北高压MVR配套风机C580-2.4风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-1.35风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-1.5风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-1.7风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-1.8风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-2风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-2.15风机性能表,高压离心通风机:D300-1.35风机性能表,湖北双剑风机厂D1800-2.6风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-2.25风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-2.28风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-2.3风机性能表,湖北高压MVR配套风机C590-2.4风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-1.35风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-1.5风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-1.7风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-1.8风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-2风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-2.1风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-2.15风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-2.25风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-2.28风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-2.3风机性能表,湖北高压MVR配套风机C600-2.33风机性能表下一页

MVR烧结风机SJ1400性能参数表

MVR烧结风机型号
输送介质
进口工况
出口压力Pc(KPa)
需用
功率
NZ(KW)
主轴转速N(r/min)
配套电动机
用途
流量Qj(m3/min)
压力Pj(KPa)
温度℃
介质Rj(kg/m3)
规格型号
功率N(KW)
电压V(V)

SJ2300-1.033/0.923

烧结
烟气

2300

90.454

110

0.8456

101.23

600

1480

YR5003-4

710

6000

18-24m2烧结机

YR5002-4
10000

SJ2500-1.033/0.913

烧结
烟气

2500

89.474

150

0.756

101.23

716

1480

YIU001-4

900

6000

18-24m2烧结机

YR5004-4
10000

SJ2600-1.033/0.913

烧结
烟气

2600

89.474

150

0.756

101.23

736

1480

YIU001-4

900

6000

18-24m2烧结机

YR5004-4
10000

SJ2700-1.033/O.913

烧结
烟气

2700

89.53

120

0.815

101.303

740

1480

YR5002-4

1000

6000
30m2烧结机
YIU005-4
10000

SJ2800-1.033/O.913

烧结
烟气

2800

89.53

120

0.815

101.303

750

1480

YR5002-4

1000

6000
30m2烧结机
YIU005-4
10000

SJ2900-1.033/0.913

烧结
烟气

2900

89.53

150

0.815

101.303

786

1480

Yl5002-4

1000

6000
30m2烧结机
YR5005-4
10000

SJ3000-1.033/0.913

烧结
烟气

3000

89.53

150

0.815

101.303

806

1480

Yl5002-4

1000

6000
30m2烧结机
YR5005-4
10000
SJ3000-1.027/0.89
烧结
烟气
3000
87.31
140
0.722
100.75
1076
1480
YR5004-4
1250
6000
30m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3000-1.027/0.89
烧结
烟气
3000
87.31
140
0.722
100.75
1076
1480
YR5004-4
1250
6000
31m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3100-1.027/0.89
烧结
烟气
3100
87.31
140
0.722
100.75
1096
1480
YR5004-4
1250
6000
31m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3250-1.033/0.883
烧结
烟气
3250
86.6
60
0.93
101.3
1290
1480
YR5602-4
1600
6000
32m2烧结机
YR6301-4
10000
SJ3250-1.02I/0.881
烧结
烟气
3250
86.43
140
0.783
100.16
1003
1480
YR5004-4
1250
6000
32m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3500-1.025/0.875
烧结
烟气
3500
85.84
40
0.71
100.55
1178
1480
YR5602-4
1600
6000
36m2烧结机
YR6301-4
10000
SJ3500-1.033/0.923
烧结
烟气
3500
90.5
150
0.78
101.2
800
1480
YR5004-4
1250
6000
36m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3500-1.033/0.903
烧结
烟气
3500
88.58
150
0.739
101.33
973
1480
YR5004-4
1250
6000
36m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3500-1.033/0.875
烧结
烟气
3500
85.8l
150
0.78
101.33
1080
1480
Yl5004-2
1250
6000
36m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3600-1.033/0.875
烧结
烟气
3600
85.8l
150
0.78
101.33
1100
1480
Yl5004-2
1250
6000
36m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3700-1.03/0.92
烧结
烟气
3700
90.22
150
0.7554
101.0
958
1480
Yl5004-4
1250
6000
40m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3850-1.03/0.92
烧结
烟气
3850
90.22
150
0.7554
101.0
978
1480
Yl5004-4
1250
6000
40m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ3900-1.033/0.921
烧结
烟气
3900
90.258
150
0.764
101.31
1060
1480
Yl5004-4
1250
6000
40m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ4000-1.033/0.921
烧结
烟气
4000
90.258
150
0.764
101.31
1080
1480
Yl5004-4
1250
6000
40m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ4100-1.033/0.921
烧结
烟气
4100
90.258
150
0.764
101.31
1100
1480
Yl5004-4
1250
6000
40m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ4200-1.033/0.921
烧结
烟气
4200
90.258
150
0.764
101.31
1180
1480
Yl5004-4
1250
6000
40m2烧结机
YR5602-4
10000
SJ4300-1.033/0.921
烧结
烟气
4300
90.258
150
0.764
101.23
1210
1480
YR5602-4
1600
6000
50m2烧结机
YR6301-4
10000
SJ4400-1.033/0.921
烧结
烟气
4400
90.258
150
0.764
101.23
1260
1480
YR5602-4
1600
6000
50m2烧结机
YR6301-4
10000
SJ4500-1.033/0.921
烧结
烟气
4500
90.258
150
0.764
101.23
1310
1480
YR5602-4
1600
6000
50m2烧结机
YR6301-4
10000
SJ4500-1.029/0.889
烧结
烟气
4500
87.181
140
0.772
100.91
1378
1480
YR6301-4
2000
6000
50m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ4600-1.029/0.889
烧结
烟气
4600
87.181
140
0.772
100.91
1398
1480
YR6301-4
2000
6000
50m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ4700-1.029/0.889
烧结
烟气
4700
87.181
140
0.772
100.91
1408
1480
YR6301-4
2000
6000
50m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ4800-1.029/0.889
烧结
烟气
4800
87.181
140
0.772
100.91
1428
1480
YR6301-4
2000
6000
50m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ4900-1.029/0.889
烧结
烟气
4900
87.181
140
0.772
100.91
1448
1480
YR6301-4
2000
6000
50m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ5000-1.029/0.889
烧结
烟气
5000
87.181
140
0.772
100.91
1468
1480
YR6301-4
2000
6000
50m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ5300-1.029/0.889
烧结
烟气
5300
87.181
140
0.772
100.91
1568
1480
YR6301-4
2000
6000
50m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ5500-1.033/0.8751
烧结
烟气
5500
85.81
110
0.8016
101.31
2003
1480
YR6302-4
2240
6000
75m2烧结机
YR7106-4
2500
10000
SJ5800-1.033/0.8751
烧结
烟气
5800
85.81
110
0.8016
101.31
2153
1480
YR6302-4
2240
6000
75m2烧结机
YR7106-4
2500
10000
SJ6000-1.033/0.8751
烧结
烟气
6000
85.81
110
0.8016
101.31
2083
1480
YR6302-4
2240
6000
75m2烧结机
YR7106-4
2500
10000
SJ6500-1.033/0.908
烧结
烟气
6500
89.05
150
0.74
101.31
1640
1480
YR6301-4
2000
6000
75m2烧结机
YR6303-4
10000
SJ7000-1.028/0.849
烧结
烟气
7000
83.26
150
0.705
100.82
2770
1480
YKK710-4
3150
6000
75-90m2
烧结机
T3200-4
3200
1000
SJ7500-1.028/0.849
烧结
烟气
7500
83.26
150
0.705
100.82
2870
1480
YKK710-4
3150
6000
75-90m2
烧结机
T3200-4
3200
1000
SJ8000-1.025/0.862
烧结
烟气
8000
84.53
120
0.77
100.52
2850
1480
YKK710-4
3150
6000
75-90m2
烧结机
T3200-4
3200
1000
SJ8500-1.025/0.862
烧结
烟气
8500
84.53
120
0.77
100.52
2880
1480
YKK710-4
3150
6000
75-90m2
烧结机
T3200-4
3200
1000
SJ9000-0.997/0.855
烧结
烟气
9000
83.85
130
0.75
97.78
2660
1480
YKK710-4
3150
6000
75-90m2
烧结机
10000
SJ9500-1/0.855
烧结
烟气
9500
83.85
150
0.71
98.07
2970
1480
T3200-4
3200
6000
75-90m2
烧结机
10000
SJ10000-0.93/0.77
烧结
烟气
10000
75.5
150
0.64
91.2
3410
1480
YKK800-4
4000
6000
75-90m2
烧结机
T4000-4
10000
SJ10500-1.033/0.893
烧结
烟气
10500
84.59
150
0.70
101.3
3280
1480
YKK800-4
3550
6000
100-130m2
烧结机
T4000-4
10000
SJ11000-0.9802/0.814
烧结
烟气
11000
79.83
85
0.8
96.13
3750
1480
T4200-4
4200
6000
100-130m2
烧结机
YKK800-4
4500
10000
SJ11800-1.0417/0.8847
烧结
烟气
11800
86.76
140
0.752
138.97
3810
960
YKK900-6
4500
6000
100-130m2
烧结机
10000
SJ12500-0.8382/0.6985
烧结
烟气
12500
86.5
120
0.63
82.2
3660
1480
T4200-4
4200
6000
100-130m2
烧结机
YKK800-4

4500

10000
SJ13000-1.0309/0.9509
烧结
烟气
13000
95.09
220
0.656
103.09
2260
1000
YR7103-6
2500
6000
100-130m2
烧结机
YR7108-6
10000
SJ14000-1.0386/0.8736
烧结
烟气
14000
85.67
150
0.73
101.86
4850
960
T5600-6
5600
6000
130-160m2
烧结机
YKK900-6
10000
SJ15000-0.835/0.695
烧结
烟气
15000
67.16
120
0.62
81.89
4600
1480
T5600-4
5600
6000
130-160m2
烧结机
YKK900-4
10000
SJ16000-1.0383/0.8803
烧结
烟气
16000
86.33
140
0.75
103.83
5140
960
T5600-6
5600
6000
130-160m2
烧结机
YK1000-6
10000
SJ18500-1.034/0.861
烧结
烟气
18500
84.4
140
0.732
101.4
6450
960
YK1000-6
7100
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ19000-1.042/0.881
烧结
烟气
19000
85.7
150
0.741
102.19
6530
960
TD7100-6
7100
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ19500-1.032/0.884
烧结
烟气
19500
87.7
150
0.74
101.12
6630
960
TD7200-6
7200
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ20000-1.042/0.884
烧结
烟气
20000
85.7
140
0.74
103.19
6725
960
TD7400-6
7400
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ21000-1.042/0.884
烧结
烟气
21000
86.7
150
0.74
102.19
6830
960
TD7800-6
7800
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ22000-1.042/0.884
烧结
烟气
22000
86.7
150
0.74
102.19
7280
960
TD7800-6
7800
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ23000-1.042/0.884
烧结
烟气
23000
86.7
150
0.74
101.19
7730
960
TD7800-6
7800
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ24000-1.042/0.884
烧结
烟气
24000
86.7
150
0.74
102.59
8180
960
TD7800-6
7800
6000
160-200m2
烧结机
10000
SJ25000-1.042/0.884
烧结
烟气
25000
86.7
150
0.74
102.19
8630
960
TD7800-6
7800
6000
200-300m2
烧结机
10000
SJ26000-1.042/0.884
烧结
烟气
26000
86.7
150
0.74
102.39
9080
960
TD9800-6
9800
6000
200-300m2
烧结机
10000
SJ27000-1.042/0.884
烧结
烟气
27000
86.7
150
0.74
101.19
9530
960
TD-6
10000
6000
200-300m2
烧结机
10000
SJ28000-1.042/0.884
烧结
烟气
28000
86.7
150
0.74
102.29
9980
960
TD-6
10000
6000
300-400m2
烧结机
10000
SJ29000-1.042/0.884
烧结
烟气
29000
86.7
150
0.74
102.29
10430
960
TD-6
11000
6000
300-400m2
烧结机
10000
SJ30000-1.042/0.884
烧结
烟气
30000
86.7
150
0.74
103.19
10880
960
TD-6
11000
6000
400-600m2
烧结机
10000

部分风机图片

 

 

联系人:王军

要买风机 手机:13972989387 王军微信号:wp-201414 王军QQ号:1539216110 厂址:广水市开发区 要买配件
要修风机 http://www.hbsjwj.com 邮箱:hbsjfj@163.com 要修风机

风机厂各种专用MVR配套风机

MVR配套风机MVR脱碳风机MVR立窑风机MVR造气风机MVR煤气风机MVR粮机风机

MVR烧结风机MVR高速风机MVR硫酸风机MVR选矿风机MVR高炉风机MVR污水处理MVR通用风机

GHYH系列送风机MVR小流量风机MVR造纸用风机MVR脱硫风机GHYH系列引风机

全天服务热线:13451281114.请去→《风机修理网页》←